Allereerst welkom bij Stichting Menua. Graag willen we u aandacht te vragen voor het volgende. Het wordt weleens vergeten, wanneer wij volop van onze welvaart genieten, dat er nog steeds mensen zijn, die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Met name kinderen hebben hier vaak zwaar onder te lijden en zijn verstoken van essentiële levensbehoeften, zoals educatie, kleding, huisvesting en goede voeding. Er zijn over de wereld nog veel van dit soort probleemgebieden. Stichting Menua heeft zich ten doel gesteld iets te gaan betekenen voor deze groep mensen.

CIMG1401

Natuurlijk kan Stichting Menua niet de hele wereld helpen. Wij richten onze hulp op Armenië (een land, dat deel uitmaakt van de voormalige Sovjet-Unie). Het contrast in dit land tussen mensen, die voldoende inkomen hebben en een grote, arme groep, die ver onder de armoedegrens leeft, is groot! Om deze hulp te kunnen bieden, hebben wij een aantal vrijwilligers in Armenie.

Stichting Menua heeft een project opgestart om met name weeskinderen en bejaarden te gaan ondersteunen. Er is een samenwerkingsverband gesloten met een aantal kinderweeshuizen en bejaardentehuizen. Deze samenwerking is gericht op het welzijn van deze groep kinderen en bejaarden in de breedste zin des woords. Stichting Menua onderscheidt zich, doordat de verstrekte hulp in het land zelf wordt gecoördineerd, nl. door onszelf en door vrijwilligers ter plaatse. Bovendien werkt Stichting Menua in volledige transparantie.

Zoals elke humanitaire organisatie, hebben ook wij uw geld hard nodig. Wilt u ons steunen? Via de knop donatie kunt een een willekeurig bedrag storten op onze rekening. Wij zorgen ervoor dat dit goed wordt besteedt en als u dat wilt, houden we u natuurlijk op de hoogte van de projecten, waar Stichting Menua aan werkt.

Bekijk alle projecten