Doelstellingen

  • Het ondersteunen van de hulpbehoevenden onder de Armeense bevolking en deze voorzien in haar primaire levensbehoeften, alsmede het realiseren van sociaal-culturele projecten. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven van gelden.
  • Het aanschaffen van voedselpakketten en schoolbehoeften in Armenie zelf.
  • Het verkrijgen, verzamelen en versturen van kleding en speelgoed.
  • Het beschikbaar stellen van leer-/werkruimtes en het bieden van tijdelijke vakantiemogelijkheden, ten behoeve van de kinderen van kinderweeshuizen en gehandicapten.
  • Het organiseren en realiseren van projecten en workshops, die betrekking hebben op kinderen en bejaarden.
  • Het verzorgen van contacten tussen Armeense en Nederlandse gezinnen.
  • Het organiseren van liefdadigheidsconcerten, exposities en andere culturele en sportieve evenementen.