SEWING STUDIO

P1010180

Armenie is een land wat in het verleden deel uitmaakte van de voormalige Sovjet-Unie, na 1991 was het gedaan met het communisme en dit heeft ervoor gezorgd dat het economisch erg slecht ging en er slechts voor een klein deel van de bevolking rijkdom was. Volgens de Wereldbank¬†leeft ongeveer 30% onder de armoedegrens en op dit moment is er weinig aan deze situatie veranderd. In deze omstandigheden zijn vaak de zwakkeren van de samenleving de dupe zoals kinderen en ouderen. Stichting “Menua” ondersteund kansarme weeskinderen, deze kinderen staan vanaf 18 jaar op straat veelal zonder steun van familie en geen inkomen. Om een groep kinderen (meisjes in dit geval) uitzicht te geven op een zelfstandige toekomst met de mogelijkheid om een eigen inkomen te hebben heeft de stichting “Menua” het plan opgevat om voor een groep kansarme weeskinderen een naaiatelier in te richten in het dorp Norhachn (op ca. 20 minuten afstand van de hoofdstad Yerevan) en in de eerste plaats hier naailes te geven aan deze groep. Er is een naaister uit Yerevan ingehuurd om aan deze groep kinderen les te geven en alle waardigheden van naaister te leren. Bijvoorbeld een naaister kan onder meer de volgende werkzaamhedenuitvoeren:Naaien van bedgoed, gordijnen, kussens kleding etc.

Als voorbereidingtekenen en snijden van de patronen en delen aan elkaar naaien om een eindprodukt te krijgen. Een naaister werkt vaak met een patron, zodat ze kan zien hoe de kleding in elkaar gezet moet worden. Het werken als naaister is niet envoudig als het lijkt, Ons doel is dat de meisjes genoeg ervaring hebben om zelfstaandig te kunnen werken.

Als dit op een acceptabel niveau is gaat deze groep kleding maken voor zichzelf en voor verkoop op de plaatselijke markt. De inkomsten hiervan komen ten goede aan de groep die deze kleding maakt en aan het atelier. Als de meisjes weten hoe ze een inkomen kunnen genereren, maken ze plaats voor een nieuwe groep. Met het geld van de Nacht van de Fooi zal dit naaiatelier gerealiseerd worden.